Stacks Image 1
Stacks Image 4
Stacks Image 32
Stacks Image 34
Stacks Image 36

Wetenschippers voor uw Welbevinden


Herkent u zich in het onderstaande?


U loopt tegen uw
angsten en niet helpende overtuigingen aan. Dit belemmert uw leven en geluksgevoel op dit moment.
U bevindt zich in een
bedrijf of organisatie waarin u moet kiezen tussen uzelf, uw eigen normen en waarden of uw werk.
U hebt het idee dat uw
talenten niet goed in uw werk of relatie tot uiting komen.
U heeft het overzicht verloren in het
oerwoud van bureaucratische regels en u vraagt zich af bij wie u kunt aankloppen voor ondersteuning.
U wilt
bijdragen aan een betere wereld, maar bevindt zich vooral in de ratrace voor werk en betaling van hypotheek.
Uw werkend leven is nauw verweven met uw persoon, uw privé situatie, uw levensdoelen, uw gedrag, de relaties en verbindingen die u aangaat.

Welbevinden is wat u beoogt.

Uw levensvraag: hoe verkrijg ik Welbevinden?

En nu? Een coach vinden?


lees verder
Wie we zijn
Wetenschippers zijn mensen die wetenschap gekoppeld aan hun eigen levenservaring inzetten om jou als persoon weer zelfoprichtend vermogen te verschaffen.
Contactgegevens
Wetenschipper is een initiatief van
TGW Consultants BV

Bezoekadres
TGW Consultants BV
Volmerlaan 20
2288 GD Rijswijk

Telefoon: 070 331 02 78
Email: Hans Pronk - Wetenschipper
Wat we doen
Wetenschippers laveren behoedzaam tussen
de lacunes van wetenschap en werkelijk weten
in.
De aarzeling om iets te doen of juist te laten
wordt door ons herkend en met je besproken.
Hierdoor ben je in staat om verder te gaan op je
eigen weg.