Stacks Image 1
Stacks Image 4
Stacks Image 32
Stacks Image 34
Stacks Image 36

coaching


Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.

De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald.

Het doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

De wetenschipper levert je een proces dat je visie op je zelfbeeld verandert. Op zijn best is dit “nieuwe zelf” een fijner zelfbeeld.  Verwacht niet dat de wetenschipper je werkelijkheid kan scheppen. 

Jij en alleen jij blijft daarvoor verantwoordelijke. Een veranderingsproces kan alleen slagen als de wil om te veranderen aanwezig is.
Wie we zijn
Wetenschippers zijn mensen die wetenschap gekoppeld aan hun eigen levenservaring inzetten om jou als persoon weer zelfoprichtend vermogen te verschaffen.
Contactgegevens
Wetenschipper is een initiatief van
TGW Consultants BV

Bezoekadres
TGW Consultants BV
Volmerlaan 20
2288 GD Rijswijk

Telefoon: 070 331 02 78
Email: Hans Pronk - Wetenschipper
Wat we doen
Wetenschippers laveren behoedzaam tussen
de lacunes van wetenschap en werkelijk weten
in.
De aarzeling om iets te doen of juist te laten
wordt door ons herkend en met je besproken.
Hierdoor ben je in staat om verder te gaan op je
eigen weg.