Stacks Image 1
Stacks Image 4
Stacks Image 32
Stacks Image 34
Stacks Image 36

training

Training in groepen van 8 maximaal 12 personen.

De basis van elke vorm van samenwerking is communicatie. De meeste mensen kunnen wel spreken maar communiceren ze ook?
De bewustwording van het feit dat als je met iemand spreekt, de emotie van die ander in hoge mate bepalend is voor het resultaat, wordt vaak over het hoofd gezien.
De essentie van goed communiceren is dat je in staat bent om na te gaan hoe de ander jouw visie of jouw woorden interpreteert. Hiervoor zijn een aantal basisvaardigheden nodig. Gevoel en intuïtie (datgene wat je vroeger al eens hebt geleerd) bepalen in hoge mate de wijze van communiceren.

Het kan efficiënter. Deze training geeft je inzicht in de “logica” van het gevoel van jezelf en dat van de ander. Door ruimte te krijgen en te geven op dat vlak ontstaat een communicatie die oprecht je verder kan helpen als groep.

Resultaat van training is:
  • Uitdrukking geven aan eigen gevoelens en emoties
  • Bespreekbaar maken van persoonlijke zaken
  • Opmerken wat er tussen de regels door en non verbaal door anderen wordt ‘gezegd’
  • Reflectie geven zonder oordeel
  • Eigen en andermans behoeften in beeld brengen
  • Eigen boodschap non verbaal kracht bij zetten

Wie we zijn
Wetenschippers zijn mensen die wetenschap gekoppeld aan hun eigen levenservaring inzetten om jou als persoon weer zelfoprichtend vermogen te verschaffen.
Contactgegevens
Wetenschipper is een initiatief van
TGW Consultants BV

Bezoekadres
TGW Consultants BV
Volmerlaan 20
2288 GD Rijswijk

Telefoon: 070 331 02 78
Email: Hans Pronk - Wetenschipper
Wat we doen
Wetenschippers laveren behoedzaam tussen
de lacunes van wetenschap en werkelijk weten
in.
De aarzeling om iets te doen of juist te laten
wordt door ons herkend en met je besproken.
Hierdoor ben je in staat om verder te gaan op je
eigen weg.