Stacks Image 1
Stacks Image 4

Profiteren van ontslag of zwaar weer

zwaar-weer

 mail


Een ontslag kan als een donderslag bij heldere hemel bij je binnenkomen. Emoties zoals spijt, angst, woede kunnen een aanslag doen op jou als persoon. Een dergelijke verandering kan moeite kosten. Het biedt echter ook kansen, mogelijkheden op een nieuwe weg, een nieuwe pad tot ontplooiing. De wetenschipper levert je een stappenplan dat je eenvoudig kunt aflopen. Je kunt dit stappenplan ontvangen door achterlating van je emailadres.

Wie we zijn
Wetenschippers zijn mensen die wetenschap gekoppeld aan hun eigen levenservaring inzetten om jou als persoon weer zelfoprichtend vermogen te verschaffen.
Contactgegevens
Wetenschipper is een initiatief van
TGW Consultants BV

Bezoekadres
TGW Consultants BV
Volmerlaan 20
2288 GD Rijswijk

Telefoon: 070 331 02 78
Email: Hans Pronk - Wetenschipper
Wat we doen
Wetenschippers laveren behoedzaam tussen
de lacunes van wetenschap en werkelijk weten
in.
De aarzeling om iets te doen of juist te laten
wordt door ons herkend en met je besproken.
Hierdoor ben je in staat om verder te gaan op je
eigen weg.