Stacks Image 1
Stacks Image 4

Verlies

papieren bootje

Elk mens krijgt in het leven te maken met verlies.

Verlies kan zich uiten in vele vormen. Het kan te maken hebben met verlies van een partner of dierbare familielid.
Het kan ook verlies zijn door een echtscheiding of verlies van arbeid door ontslag.

Er zijn nog vele vormen van verlies mogelijk echter elke vorm van verlies kent een tijd van rouw erna.
Rouw is een woord wat mensen niet graag gebruiken. Als je verlies hebt en je verwerkt het verlies niet is het toch het enige woord wat de lading dekt. Een periode van verwerking breekt aan.

Begeleiding of coaching gedurende de tijd van verwerking kan van grote waarde zijn.
De wetenschipper biedt je daarvoor een model aan.

Het model is een beschrijving van verwerking in 10 stappen. Je kunt deze 10 stappen in je mail ontvangen door je email adres op te geven waarna je de 10 stappen in je mail ontvangt.

 
mail
Wie we zijn
Wetenschippers zijn mensen die wetenschap gekoppeld aan hun eigen levenservaring inzetten om jou als persoon weer zelfoprichtend vermogen te verschaffen.
Contactgegevens
Wetenschipper is een initiatief van
TGW Consultants BV

Bezoekadres
TGW Consultants BV
Volmerlaan 20
2288 GD Rijswijk

Telefoon: 070 331 02 78
Email: Hans Pronk - Wetenschipper
Wat we doen
Wetenschippers laveren behoedzaam tussen
de lacunes van wetenschap en werkelijk weten
in.
De aarzeling om iets te doen of juist te laten
wordt door ons herkend en met je besproken.
Hierdoor ben je in staat om verder te gaan op je
eigen weg.